FINNKINON YRITYSASIAKKAAT JA TIETOSUOJA

Käsittelemme rekisterinpitäjänä Finnkinon yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja pääpiirteittäin samojen periaatteiden mukaisesti kuin kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietoja. Tässä osiossa kuvataan yritysasiakkaidemme henkilötietojen käsittelyyn liittyvät erityispiirteet ja viitataan soveltuvin osin Finnkinon yleiseen kuvaukseen henkilötietojen käsittelystä.

1 MILLAISIA HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME YRITYSASIAKKAIDEMME EDUSTAJISTA?

Yritys- ja mediamyynti

Kun teet tilauksia verkkosivustollamme, käsittelemme seuraavia antamiasi henkilötietoja:

  • Yrityksen edustajan nimi ja titteli sekä yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Edustajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Yrityksen laskutustiedot
  • Toimitusosoite
  • Vastaanottajan nimi ja puhelinnumero (jos eri kuin yhteyshenkilö)
  • Tilauksen yhteydessä mahdollisesti annetut lisätiedot
  • Tiedot toimitustavasta (postitus tai lähettipalvelu)
  • Tiedot pyydetyistä kampanjalaskelmista ja tarjouksista

Nämä tiedot ovat välttämättömiä tilauksen tekemiseksi verkkosivustollamme.

Finnkinon uutiskirjeen tilaamiseen ja verkkosivuston käyttämiseen liittyvät tiedot

Jos tilaat uutiskirjeemme tai käytät verkkosivustoamme, käsittelemme sinusta samoja henkilötietoja kuin kuluttaja-asiakkaistamme. Voit lukea lisää täältä.

2 MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME YRITYSASIAKKAIDEMME EDUSTAJIEN TIETOJA?

Finnkinon palveluiden ja myynnin kehittäminen

Käsittelemme henkilötietojasi Finnkinon tuotteiden, palveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja hallintaan sekä käyttökokemusten kehittämiseen.

Yhdistämme eri palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja teemme tilastoja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi tarpeen mukaan myös väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Verkkokaupan ostosten toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi yritys- ja mediamyyntiä varten, kun toimit asiakasyrityksemme edustajana. Käsittelemme henkilötietojasi tekemiesi varausten ja ostojen hallinnointiin, maksutapahtumien toteuttamiseen sekä muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen. Lisäksi käsittelemme tietojasi alennusten ja etujen tarjoamiseksi sekä reklamaatioiden, virhetilanteiden ja muiden häiriötilanteiden selvittämiseksi.

Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi

Käsitellemme henkilötietojasi asiakaspalautteen vastaanottamiseen ja palautteeseen vastaamiseen. Lisäksi henkilötietojasi käsitellään asiakasviestintää ja suoramarkkinointia varten.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin lähettäminen. Näissä tapauksissa säilytämme tiedon antamastasi suoramarkkinointikiellosta niin kauan kuin käsittelemme sinusta muita henkilötietoja.

Vaikka kieltäisit suoramarkkinoinnin, voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle Finnkinoa ja palveluitamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi informoida sinua palveluiden vika- ja häiriötilantilanteista ja ottaa sinuun yhteyttä tässä tarkoituksessa.

3 OIKEUTETTU ETU KÄSITTELYPERUSTEENA

Finnkinon oikeus käsitellä sinun henkilötietojasi perustuu osin meidän ja asiakasyrityksemme välisen asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun, kun toimit asiakasyrityksemme edustajana. Käsittelemme tietojasi esimerkiksi lippujen myymiseksi ja asiakaspalvelun tarjoamiseksi.

Olemme tehneet intressipunninnan, jonka perusteella olemme todenneet, että rekisteröityjen perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä Finnkinon oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen perusteella.

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojesi käsittelyä joka perustuu Finnkinon oikeutettuun etuun. Tällöin arvioimme, onko henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi ja etusi. Voit lukea lisää oikeuksistasi täältä.

4 LUOVUTAMMEKO YRITYSASIAKKAIDEMME EDUSTAJIEN HENKILÖTIETOJA?

Luovutamme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella. Luovutamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme tapahtumien järjestämisen tarkoituksiin muun muassa tarjoilujen ja muiden erityistoiveiden toteuttamiseksi. Tulevaisuudessa voimme luovuttaa henkilötietojasi mahdolliselle ostajalle tai tämän neuvonantajalle mahdollisen yritysjärjestelyn yhteydessä.

Emme luovuta yritysasiakkaidemme edustajien henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Siirrämme henkilötietojasi Finnkinon valikoimille yhteistyökumppaneille, joille olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä. Yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi Finnkinon lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa tai omiin tarkoituksiinsa. Siirrämme henkilötietojasi IT-palveluntarjoajille ja taloushallinnon palveluntarjoajille tietojen säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi Finnkinon ohjeiden mukaan Finnkinon tässä kuvauksessa määrittelemiin tarkoituksiin.

5 SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Voit lukea henkilötietojen luovuttamisesta EU- ja ETA –alueen ulkopuolelle täältä.

6 MITEN KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen määrittelemiämme käyttötarkoituksia varten.

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu ainoastaan rooliisi asiakasyrityksemme edustajana, säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin edustat tietojemme mukaan asiakasyritystämme.

Voimme käsitellä tietojasi myös muita tarkoituksia varten, jos olet esimerkiksi tilannut uutiskirjeemme tai kirjautunut palveluihimme henkilökohtaisilla tunnuksillasi. Voit lukea näiden tietojen säilytysajoista lisää täältä.

7 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn käyttämällä tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi, jotka on kuvattu tarkemmin täällä.

8 MISTÄ KERÄÄMME YRITYSASIAKKAIDEMME EDUSTAJIEN HENKILÖTIEDOT?

Keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi kun otat meihin yhteyttä tai täytä sähköisten lomakkeen verkkosivuillamme.

Keräämme ja päivitämme henkilötietojasi myös asiakasyritykseltämme saamiemme tietojen avulla.

Lisäksi keräämme ja päivitämme henkilötietoja verkkosivujen evästeiden ja muiden seurantatekniikkojen avulla. Voit lukea lisää evästeistä ja seurantatekniikoista täältä.

9 MITEN HUOLEHDIMME KÄSITTELYN TURVALLISUUDESTA?

Kaikki palvelumme tuotetaan ja suunnitellaan tietosuoja ja tietoturva huomioiden. Voit tutustua tarkemmin henkilötietojen käsittelyn turvallisuuteen täällä.