Uppdaterad 29.8.2017

Användningsvillkor för Finnkinos webbutik

1. Allmänt

Dessa användningsvillkor (också “villkor”) för Finnkino Oy:s (“Finnkino”) webbutik tillämpas på allt kunden gör på webbplatsen och i Finnkinos mobilapp. Dessa villkor tillämpas på allt kunden gör i tjänsten oavsett på vilken enhet kunden använder tjänsten. Kunden kan använda webbutiken enbart i enlighet med gällande villkor och tillämplig lagstiftning samt god sed. Villkoren bildar ett avtal mellan kunden och Finnkino och fastställer skyldigheter och rättigheter gällande kunden och Finnkinos webbutik. Då kunden gör bokningar eller köp i webbutiken försäkrar kunden att hen bekantat sig med gällande användningsvillkor och binder sig att följa dem.

Utöver dessa villkor tillämpas mellan kunden och Finnkino också användningsvillkoren för Finnkinos webbtjänst. Om det finns olikheter mellan dessa villkor och villkoren för webbtjänsten tillämpas i första hand villkoren för webbtjänsten. Om kunden gått med i Finnkinos Finnkino Lab, tillämpas i första hand villkoren för Finnkino Lab.

2. Tjänsteleverantör

Finnkino Oy
FO-nummer: 0647239-1
Adress: Mannerheimvägen 113, 00280 Helsingfors
Telefon: (09) 131 191

3. Registrering

Kunden kan köpa biljetter i Finnkinos webbutik utan att registrera sig som kund i webbutiken.

Kunden kan om hen så önskar gå med i Finnkino Lab-kundprogrammet och genom att gå med får kunden fördelar genom de rabatter och förmåner samt kampanjförmåner som Finnkino erbjuder.

Anslutning till Finnkino Lab förutsätter att du öppnar ett Finnkino Lab -konto.

4. Boka biljetter

Biljetter till föreställningar som bokats i webbutiken kan inlösas genom Finnkino Lab-kundkontot eller biografens biljettkassa. Inlösningstiden upphör vanligen 45 minuter innan visningen börjar. På inlösningstidens upphörande kan inverka bland annat visningstiden, biografens öppettider eller förhandsförsäljning av biljetter. Biljetter som bokats i förhandsförsäljningen ska i allmänhet inlösas inom 4 dygn efter bokningen. Kunden ska alltid kontrollera inlösningstiden i bokningsinformationen.

Om bokningskvoten för visningen är fylld eller om bokningstiden har gått ut, kan biljetter inte längre bokas. Dessutom kan man inte göra bokningar till vissa filmfestivalers visningar, fastän biljetter säljs i webbutiken.

5. Köpa och inlösa biljetter

I Finnkinos webbutik kan köpas e-seriebiljetter, seriebiljetter som kan skrivas ut och ges i gåva, gottebiljetter och visningsbiljetter. Kunder som har gått med i Finnkino Lab kan spara biljetterna på sitt kundkonto.

1–15 visningsbiljetter kan köpas per gång. Gotte- och seriebiljetter säljs i paket, med olika priser, innehåll och giltighetstid. De förmånliga priserna på gotte- och seriebiljetter baseras på mängdrabatt och begränsad användningstid. Föråldrade biljetter byts inte och återinlöses inte, och giltighetstiden kan inte förlängas.

Med seriebiljetter kan inlösas visningsbiljetter i webbutiken, i biljettautomater eller biljettkassan. Med en seriebiljett som är på väg att gå ut kan man betala också visningar som infaller efter att giltighetstiden gått ut, bara biljetterna inlöses innan giltighetstiden gått ut.

Gottebiljetter kan användas i gottebutiken på biografen. Med en gottebiljett som är på väg att gå ut kan man inte köpa en ny gottebiljett i webbutiken.

Alla visningsbiljetter kontrolleras innan man inträder i biosalen. Biljetten som kontrolleras kan vara en visningsbiljett köpt i biljettkassan eller biljettautomaten, en visningsbiljett man skrivit ut själv eller en mobilbiljett som kontrolleras från mobilens skärm. För att hindra missbruk räcker inte en bild av nämnda biljetter i biljettkontrollen vid biosalens dörr.

6. Betalningssätt

I webbutiken kan man betala via bankkoder, med de vanligaste betalkorten, med Finnair Pluspoäng, med Finnkinos seriebiljetter på papper samt med elektroniska e-seriebiljetter. Nätbanker som kan användas är Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Andelsbanken, S-Banken och Ålandsbanken. Betalkort som godkänns i webbutiken är MasterCard, Visa och Visa Electron.

Nätbanks- och betalkortsdebiteringar sker via betaltjänsten Netaxept. Betalningar där Finnair Pluspoäng används helt eller delvis, sker i Finnairs betaltjänst. Finnkino ansvarar inte för serviceavbrott på grund av störningar i telekommunikationen eller systemstörningar i samarbetspartnernas betaltjänster. Om det uppstår problem med betalningstransaktionen eller biljettleveransen, ska du fylla i webbutikens formulär för felanmälan. Om ett fel uppstår vid betalning med Finnair Pluspoäng, kontakta Finnairs kundtjänst direkt finnair.plus@finnair.fi.

7. Annullering

Om det har skett ett misstag när du valde föreställning och du har köpt biljetter till fel föreställning kan du åtgärda saken genom att annullera eller byta biljetterna i biljettkassan i Finnkinos biograf innan tidpunkten för den föreställning till vilken du har köpt biljetterna. Om detta inte är möjligt kan biljetterna annulleras också genom att ringa Kinolippu (0600 007 007, 1,99/min + lna/msa) innan visningen börjar. (Kinolippus öppettider mån.–tors. kl. 12–18, fre.–sön. kl. 10–18.) Man kan endast byta biljetter vid biografens kassa.

Obs! Om köpet har gjorts med en seriebiljett, företagsbiljett eller ett tillgodokvitto som inte längre är giltigt vid den tidpunkt då biljetten ska bytas, kan man bara byta föreställningen mot andra föreställningar samma dag. Man kan inte annullera i efterhand, dvs. Finnkino ersätter inte biljetter som har blivit oanvända med nya biljetter.

8. Rabatter och förmåner

Rabatter och förmåner som beviljas kunden fastställs utgående från uppgifter som noterats på Finnkino Lab-kundkontot i enlighet med villkoren för Finnkino Lab.

9. Rullstolsplatser

I Finnkinos alla biografsalar finns ett begränsat antal rullstolsplatser. Biljetter för rullstolsplatser är bäst att boka eller köpa i förväg bland annat därför att platsantalet är begränsat och därför att olika kringarrangemang eventuellt behövs. Du kan boka per telefon, i biografens kassa eller i webbutiken där du också kan köpa biljetter.

En gratisbiljett för en assistent kan utöver rullstolsplatsen bokas med biljettkategorin “Normal”. Då bokningen inlöses vid biljettkassan ändrar biljettförsäljaren assistentens biljett till en gratisbiljett. I webbutiken kan man inte skaffa gratisbiljetter.

10. Felsituationer

Fel i webbutiken beror vanligen på att biljettförsäljningssystemet inte får någon bekräftelse på en betalning i en nätbank. Typiska orsaker till en misslyckad biljettleverans är till exempel att tiden för betalning (15 min) överskrids samt att uppkopplingen bryts innan webbläsaren återgått till Finnkinos webbtjänst.

Nätbanks- och betalkortsdebiteringar sker via betaltjänsten Netaxept. Betalningar där Finnair Pluspoäng används helt eller delvis, sker i Finnairs betaltjänst. Finnkino ansvarar inte för serviceavbrott på grund av störningar i telekommunikationen eller störningar i samarbetspartnernas betaltjänstsystem. Om det förekommer problem vid betalningen eller biljettleveransen, fyll i blanketten meddelande om fel i webbutiken. Om felet uppstår vid betalning med Finnair Pluspoäng, kontakta Finnairs kundtjänst direkt finnair.plus@finnair.fi

Om webbsidan med en bekräftelse på köpet inte öppnas då biljetterna betalats eller om ett felmeddelande dyker upp efter betalningen, är det bäst att kontrollera i Finnkino Lab-kundkontot om köpet lyckats. Om biljettköpet lyckats finns det information om det i kundprofilen vid Biljettköp. Då utskrivbara serie- eller gottebiljetter köps sänds biljetterna också per e-post som pdf-bilagor. Om det betalda köpet inte finns på kundkontot och ingen bekräftelse har sänts via e-post, har köpet sannolikt inte verkställts. I sådana fall är det bäst att kunden genomför köpet på nytt och begär en gottgörelse för den ursprungliga debiteringen så här:

  • Kunden fyller i formuläret Formulär för anmälan om fel vid webbköp. Blankettens uppgifter sänds till Finnkinos kundtjänst för handläggning.
  • Kunden köper biljetterna på nytt.
  • Gottgörelsen betalas inom cirka en vecka efter att en begäran om gottgörelse mottagits.

En debitering från ett kreditkort gottgörs direkt på kreditkortet.

11. Misstag vid köp

Om det skett ett fel då en visning valdes och biljetter köpts till fel visning, kan biljetterna bytas ut mot nya utan kostnad vid vilken av Finnkinos biljettkassor som helst före den visning börjar, som man av misstag köpt biljetter till. Biljetter kan inte bytas ut i efterhand, och Finnkino gottgör inte oanvända biljetter.

E-seriebiljetter som köpts av misstag kan inte ändras till seriebiljetter som kan skrivas ut och inte heller tvärtom.