FINNKINOS DATASKYDD

Uppdaterad 7.4.2020

Finnkino Oy (nedan “Finnkino” eller “vi”) insamlar, lagrar och hanterar personuppgifter som registerförare för Finnkinos webbplats och mobilapp och till dem hörande tjänster (nedan också “tjänster”). Vi har förbundit oss att följa tillämplig lagstiftning i Finnkinos verksamhet. I andra fall samlar vi in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med den integritetspolicy som beskrivs häri.

DATASKYDD I ETT NÖTSKAL

 • Vi samlar in dina personuppgifter när du sköter ärenden vid vårt verksamhetsställe eller i vår webbtjänst eller mobilapp. Dina uppgifter behandlas när du registrerar dig i Finnkino Lab-programmet, köper biobiljetter, prenumererar på nyhetsbrevet, deltar i en marknadsföringskampanj eller enkätundersökning, ger respons eller kontaktar vår kundtjänst. För att säkerställa kvaliteten och för att utveckla tjänsten kan det hända att vi spelar in kundtjänstsamtal.
 • Vi samlar även in dina personuppgifter i samband med den inspelade kameraövervakningen på vårt verksamhetsställe för att garantera säkerheten för våra kunder, anställda och tillgångar.
 • De uppgifter som vi samlar in kan vara sådana som du själv uppger när du loggar in eller deltar i en kampanj, eller uppgifter som lagras när du använder tjänsterna (till exempel cookies, platsdata och IP-adresser).
 • Vi behandlar dina uppgifter i samband med genomförandet av våra tjänster och planeringen av nya upplevelser. Behandlingen av insamlade uppgifter hjälper oss att analysera våra kunders preferenser och önskningar.
 • Vi kopplar samman de uppgifter som vi samlar in och skapar profiler, med hjälp av vilka vi strävar efter att personifiera våra tjänster och vår marknadsföring.
 • Vi skickar dig elektronisk direktmarknadsföring inom ramarna för lagen och på basis av ditt medgivande eller din skötsel av ärenden. Och med hjälp av behandlingen av dina personuppgifter riktar vi sådan marknadsföring till dig som just du är intresserad av.
 • Vi använder kundsegment som analyseras och profileras av personuppgifter för att implementera riktad marknadsföring från tredje part på vår webbplats.
 • Vi respekterar ditt integritetsskydd i alla behandling av personuppgifter som vi utför. Vi behandlar pseudonymiserade uppgifter och segmentuppgifter i möjligaste mån. Vi behandlar inte data som går att härleda till dig, såvida det inte är oundvikligt med tanke på genomförandet av behandlingen.
 • Du kan själv påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi talar om vilka rättigheter du som registrerad har och hur du kan utnyttja dem.
 • Finnkinos produkter och tjänster är vanligen avsedda för all slags publik. Finnkino insamlar dock inte medvetet personuppgifter om barn under 15 år utan tillåtelse av föräldrar eller förmyndare.

 

 1. KONTAKTUPPGIFTER
 2. VAD FÖR SLAGS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
 3. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI UPPGIFTER?
 4. PÅ VILKA GRUNDER HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?
 5. ÖVERLÅTER VI DINA PERSONUPPGIFTER VIDARE?
 6. ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LÄNDER?
 7. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 8. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER: HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?
 9. SÅ HÄR UTNYTTJAR DU DINA RÄTTIGHETER BETRÄFFANDE DATASKYDD
 10. RÄTT ATT ANFÖRA BESVÄR TILL TILLSYNSMYNDIGHET
 11. VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
 12. SÄKERHET VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 13. COOKIES OCH ANVÄNDARSPÅRNING
 14. SOCIALA MEDIER
 15. KAMERAÖVERVAKNING
 16. ÄNDRINGAR I FINNKINOS INTEGRITETSPOLICY

 

1. KONTAKTUPPGIFTER

Finnkino Oy
tietosuoja@finnkino.fi
Mannerheimvägen 113, 00280 Helsingfors

2. VAD FÖR SLAGS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Webbutiken

När du köper biljetter och andra produkter i vår webbutik, behandlar vi följande av de personuppgifter som du anger:

 • Lösenord och användarnamn som skapas i samband med registreringen
 • Uppgifter om dina köp
 • Kontouppgifter, kreditkortsuppgifter och betalningsuppgifter
 • Uppgifter om fakturering och indrivning
 • Uppgifter om användning av Finnair Plus-poäng, S-förmånskort, Plussa-förmåner eller Veikkaus-kortet i vår webbutik
 • Uppgifter om använda rabatter och förmåner samt andra eventuella specialsituationer, såsom bokning av rullstolsplats
 • Uppgifter om bokningar och avbokningar samt ersättningar som utbetalats med anledning av felsituationer
 • Uppgifter om kundsegmentet och din profil
 • Uppgifter om språkval och andra motsvarande val

Dessa uppgifter är nödvändiga för att genomföra köp i vår webbutik.

Finnkino Lab

När du ansluter dig till Finnkino Lab-kundprogrammet, behandlar vi gällande kunder i webbutiken utöver behandlade uppgifter även följande uppgifter förknippade med kundprogrammet:

 • Uppgifter om den kundprofil som du har skapat (användarnamn och lösenord samt datumet för anslutning till kundprogrammet)
 • Uppgifter om order- och inköpsbeteende
 • Uppgifter om kundtyp (till exempel pensionär, beväring eller studerande)
 • Uppgifter om förmåner och kampanjer som du har tagit del av eller som du har utnyttjat via kundprogrammet
 • Leveransuppgifter för produkter och tjänster

Dessa uppgifter är nödvändiga om du vill ansluta dig till Finnkino Lab-kundprogrammet.

Direktmarknadsföring

 • Uppgifter om ditt samtycke, såsom uppgift om när och hur du gav ditt samtycke
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om huruvida du har öppnat nyhetsbrevet och vilka länkar du har klickat på

Webbplats

Vi behandlar dina uppgifter när du besöker Finnkinos webbplats eller mobilapp, även om du inte är inloggad i tjänsten. När du går till Finnkinos webbplats eller öppnar mobilappen, behandlar vi följande av dina uppgifter:

 • IP-adress
 • Tidpunkten för besöket
 • Från vilken webbplats du kommer och till vilken webbplats du går efter besöket
 • Vilka länkar eller annonser som du klickar på och vilka annonser eller annat innehåll som du har tittat på
 • Hur länge sessionen varar
 • Din webbläsare (till exempel Firefox eller Google Chrome) eller programtypen och andra motsvarande uppgifter
 • Uppgifter härledda eller profilerade med hjälp av webbplatsanalys
 • Lägesdata

Behandlingen av dessa uppgifter är delvis oundviklig för att vi ska kunna garantera funktionen på vår webbplats och i mobilapp. Med några webbläsarinställningar kan du påverka behandlingen av insamlade uppgifter i samband med besöket. Läs mer om hur vi använder cookies och andra spårningstekniker här.

Vi behandlar även uppgifter som du själv uppger för kundtjänsten. Vi samlar in och lagrar uppgifter förknippade med kundkommunikation och kontakter samt uppgifter om reklamationer och respons från kunder.

Kundtjänst

För kundtjänstens del behandlar vi följande uppgifter:

 • Obligatoriska uppgifter som angivits via responsformuläret, som finns på webbplatsen, såsom e-postadress och namn samt andra personuppgifter som kunden har uppgivit.
  Personuppgifter skickade via e-post, såsom e-postadress samt andra uppgifter som kunden har uppgivit.
  Personuppgifter som uppges under ett kundtjänstsamtal. För att säkerställa kvaliteten samt för att utveckla tjänsten kan det hända att vi spelar in kundtjänstsamta.
 • Personuppgifter som kunden har uppgivit via chatten.

Chat och chatbot

När du använder vår chattjänst behandlar vi dina personuppgifter för att administrera chattfunktionen. Dessutom lagrar vi våra diskussioner för att bekräfta händelserna och säkerställa parternas rättigheter förknippade med ärendet. Inspelningar kan också användas för att utbilda vår personal samt för att säkerställa kvaliteten på och utvecklingen av tjänsterna. Syftet med vår chattjänst är att sköta kundrelationer, försäljningsuppgifter och kundtjänst. Inspelningar kan också användas för utbildning av vår personal, för kvalitetsövervakning, för att reda ut reklamationer, för statistiska ändamål och för att verifiera affärstransaktioner. Chatten använder chatbot-funktion, som automatiskt kan generera svar I en konversation. Chatbotten samlar och lagrar chattsamtal för utvecklingen av chatbot-funktionen.

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (2014/917) skyddar den konfidentiella kommunikationen mellan dig och Finnkino. Kravet på konfidentialitet gäller parterna och innehållet i kommunikationen och ingen del av dessa uppgifter får lämnas ut till utomstående. När du har en konversation med en kundtjänstmedarbetare via chatten, fungerar hen som representant för Finnkino och konversationen är kommunikation mellan dig och Finnkino.

I chattkonversationerna lagras följande uppgifter::

 • IP-adress och den stad som anges av den
 • Uppgifter om vilken webbläsare du använder
 • Skärmstorleken i enheten som du använder
 • Ämnet som valts för konversationen
 • Start- och sluttid för konversationen samt meddelandenas tidsstämplar
 • De personuppgifter som du uppger i konversationen
 • Transkriberad text av chattkonversationen
 • Uppgifter förknippade med användningen av tjänsterna och annan ärendebaserad kontakt
 • Uppgifter om vilka sidor på vår webbplats du besöker
 • Beteendemässiga uppgifter baserade på uppgifter som samlats in med hjälp av cookies och webbanalys

3. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI UPPGIFTER?

3.1. Utveckling av Finnkinos tjänster och produkter, profilering

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla Finnkinos produkter, tjänster samt försäljningen och marknadsföringen och för att administrera och utveckla användningsupplevelsen.

Vi kan kombinera uppgifter som insamlats i samband med olika tjänster till den del uppgifterna insamlats för samma användningsändamål och vi kan göra statistik i den omfattning som utvecklingen av produkterna och tjänsterna kräver. Med hjälp av dina personuppgifter skapar vi kundprofiler, som vi utnyttjar i såväl utvecklingen av våra tjänster som inriktningen av marknadsföring. Med hjälp av till exempel cookies kan vi koppla insamlade uppgifter till din kundkontoinformation. Dina uppgifter profileras för att personifiera våra tjänster samt för att förhindra rekommendationer och riktad marknadsföring. Vår webbtjänst kan till exempel komma ihåg vilka evenemang du har tittat på för att vi ska kunna göra ditt nästa besök mer relevant för dig genom att visa biofilmer och annat innehåll som är förknippat med ditt föregående besök. Vi fattar inte automatiserade beslut på basis av profileringen.

Dessutom kan vi vid behov också behandla dina personuppgifter för att förebygga och utreda missbruk.

3.2. Genomförande av köp i webbutiken

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera de bokningar och köp du gjort, genomföra transaktioner samt för att uppfylla övriga motsvarande skyldigheter. Utöver detta behandlar vi dina uppgifter för att erbjuda dig rabatter och förmåner samt för att reda ut reklamationer, felsituationer och andra störningssituationer.

3.3. Främjande av Finnkino Lab-kundprogrammet

Vi behandlar uppgifter om personer som anslutit sig till kundprogrammet för att producera tjänster förknippade med Finnkinos kundprogram, sköta och upprätthålla kundrelationen, fakturering, distansförsäljning, utreda användningen av tjänsten och vidareutveckla tjänsten.

3.4. Kundkommunikation och direktmarknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter när vi tar emot och besvarar kundrespons. Dina personuppgifter behandlas i kundkommunikation också då vi skickar meddelanden och annan kommunikation om våra tjänster, som inte innehåller marknadsföring, till dig.

Fastän du skulle förbjuda direktmarknadsföring kan vi ändå skicka dig meddelanden om Finnkino och våra tjänster, till exempel informera dig om fel och störningar i våra tjänster och kontakta dig i detta syfte.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller har på annat sätt samtyckt till att elektronisk direktmarknadsföring skickas till dig, eller i vissa fall då du i samband med köp av en produkt eller tjänst har uppgivit din e-postadress eller ditt telefonnummer för oss och vi beslutar att använda den ifrågavarande kontaktuppgiften för direktmarknadsföring av motsvarande produkter eller tjänster, eller för åsikts- och marknadsundersökningar, behandlar vi dina personuppgifter inom ramarna för lagen för att skicka nyhetsbrev eller annan elektronisk direktmarknadsföring till dig.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och förbjuda att direktmarknadsföring skickas till dig. I dessa fall lagrar vi uppgiften om ditt förbud mot direktmarknadsföring så länge som vi behandlar andra personuppgifter om dig.

3.5. Riktad marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att personifiera och rikta våra produkter och tjänster, till exempel genom att ge rekommendationer och visa dig riktat innehåll i våra tjänster. Vi riktar marknadsföring även baserat på platsinformation, såvida du har gett ditt samtycke till behandling av din platsinformation.

4. PÅ VILKA GRUNDER HAR VI RÄTT ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER?

4.1. Berättigat intresse

Finnkinos rätt att behandla dina personuppgifter baseras delvis på det berättigade intresset som kundrelationen ger upphov till. Vi behandlar dina uppgifter till exempel vid försäljning av biljetter och erbjudande av tjänsterna i Finnkino Lab-kundprogrammet. Baserat på det berättigade intresset gällande marknadsföringen av våra tjänster och produkter behandlar vi dina uppgifter också i direktmarknadsföringssyften, inklusive profilering riktad marknadsföring. Inspelningen av kundtjänstsamtalen baseras på Finnkinos berättigade intresse att säkerställa kvaliteten på och utveckla kundtjänsten samt garantera vår möjlighet att genomföra kommunikationen mellan Finnkino och våra kunder.

Vi har gjort en intressevägning och på basis av den har vi konstaterat att den registrerades grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätter Finnkinos berättigade intresse att behandla personuppgifter på basis av det. Du har när som helst rätt att på basis av en personlig specialsituation motsätta dig den behandling av dina personuppgifter som baseras på Finnkinos berättigade intresse. I sådana fall bedömer vi huruvida det finns en särskilt viktig och grundad anledning till att fortsätta behandla personuppgifterna, som då skulle åsidosätta din rättighet och ditt intresse. Läs mer om dina rättigheter här.

4.2. Avtal

Vi behandlar personuppgifter för att genomföra ett sådant avtal där du är part eller för att på din begäran genomföra åtgärder som föregår avtalet innan det sluts.

Personuppgifter för personer som anslutit sig till Finnkino Lab-kundprogrammet behandlar vi baserat på avtalet för medlemskap i Finnkino Lab. Avtalet uppstår när vi klart och tydligt informerar kunderna om de bindande villkoren för Finnkino Lab-kundprogrammet och kunden registrerar sig som medlem i det.

Också behandlingen av personuppgifter förknippade med registrering i webbtjänsten och köp gjorda i webbutiken genomförs baserat på avtalet till de delar som behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att genomföra de åtgärder som föregår registreringen eller för att på din begäran genomföra de åtgärder som föregår upprättandet av avtalet.

4.3. Samtycke

Vi ber dig tidvis att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter till exempel med hjälp av cookies på basis av ett samtycke till utplacering av cookies.

Om du använder vår mobilapp, behandlar vi din platsinformation när du har gett ditt samtycke till behandling av platsinformation. Om du har samtyckt till att direktmarknadsföring får skickas till dig, skickar vi regelbundet Finnkinos nyhetsbrev och annan elektronisk direktmarknadsföring till dig.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Du kan även återkalla dig samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att meddela det till vår kundtjänst eller klicka på återkallningslänken längst ned i direktmarknadsföringsmeddelande.

5. ÖVERLÅTER VI DINA PERSONUPPGIFTER VIDARE?

5.1. Marknadsföringsändamål

Vi överlåter kundsegment som består av personuppgifter och profiler till tredje parter för genomförande av riktad marknadsföring i vår webbtjänst.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje parter i direktmarknadsföringssyfte.

5.2. Lagstadgade överlåtelser och myndighetsbestämmelser

Vi överlåter dina personuppgifter också på basis av vid varje tidpunkt gällande lag eller tvingande myndighetsbestämmelse. I framtiden kan vi komma att överlåta dina personuppgifter till en eventuell köpare eller dennes rådgivare i samband med en eventuell affärsuppgörelse.

5.3. Outsourcad behandling av personuppgifter

Vi överlåter dina personuppgifter till av Finnkino utvalda samarbetsparter, till vilka vi har outsourcat uppgifter som omfattar behandling av personuppgifter. Samarbetsparterna behandlar dina personuppgifter för Finnkinos räkning på basis av ett samarbetsavtal mellan parterna. Då har den som behandlar uppgifterna inte rätt att behandla de överlåtna uppgifterna för sin egen räkning eller för sina egna syften. Vi överlåter dina personuppgifter till IT-leverantörer och leverantörer av ekonomitjänster för lagring och behandling av uppgifter i enlighet med Finnkinos anvisningar i de syften som Finnkino definierar i denna beskrivning.

6. ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LÄNDER?

Vi överlåter dina personuppgifter utanför EU och EES vid behov när vi använder serviceleverantörer som har sin verksamhet i tredje länder. Vi säkerställer med avtal att alla våra serviceleverantörer och deras underleverantörer följer kraven i den tillämpliga dataskyddslagstiftningen gällande överlåtelse av personuppgifter.

Vid överlåtelsen av uppgifterna används till exempel av EU-kommissionen godkända modellavtalsklausuler. Dessutom har en del av våra serviceleverantörer som har sin verksamhet i USA förbundit sig till Privacy Shield-arrangemanget, som garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå i de ifrågavarande företagen. Läs mer om Privacy Shield-certifiering här: https://www.privacyshield.gov/welcome.

7. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för behandling av personuppgifter enligt punkt 3 eller för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Lagringstiderna för personuppgifter bestäms på följande grunder:

 • Om du inte har loggat in i Finnkinos webbutik eller på ditt Finnkino Lab-kundkonto under de senaste tjugofyra (24) månaderna, ber vi dig att förnya din användarrätt. Om du inte svarar på vår begäran, anser vi att kundrelationen har upphört.
 • Om du har gjort inköp i vår webbutik utan att logga in i tjänsten, lagrar vi dina personuppgifter i tolv (12) månader, varefter uppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna sköta våra lagstadgade skyldigheter förknippade med konsumentskydd och bokföring.
 • Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller på annat sätt har samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring, behåller vi dina personuppgifter så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är giltigt. Om du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet, alltså återkallar ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring, avslutar vi utskicket av nyhetsbrevet till dig utan orimligt dröjsmål. Efter avslutad prenumeration lagrar vi dock uppgiften om marknadsföringsförbudet så länge dina personuppgifter behandlas för andra ändamål, till exempel på basis av inköp i webbutiken eller Finnkino Lab-medlemskapet.
 • Om du har deltagit i en utlottning eller kampanj som anordnas av Finnkino, men inte har någon annan koppling till oss till exempel på basis av en kundrelation eller samtycke till marknadsföring, lagrar vi dina personuppgifter i ett (1) år efter avslutad kampanj, såvida inte våra lagstadgade skyldigheter förutsätter en längre lagringstid.
 • Uppgifter som kundtjänsten har tagit emot via e-post, chatten eller responsformuläret raderas automatiskt efter ett (1) år. Eventuella inspelade samtal raderas 210 dagar efter tidpunkten för inspelningen. All information sparat av chatbotten anonymiseras två veckor efter lagringen.

I stället för raderingen konverterar vi ibland uppgifterna till ett sådant format att det inte längre går att identifiera dig på basis av uppgifterna. Sådana anonymiserade uppgifter behandlar vi för analys- och forskningssyften samt för utveckling av vår affärsverksamhet, våra tjänster och produkter.

8. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER: HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Med hjälp av dessa anvisningar kan du utöva dina rättigheter som registrerad i enlighet med dataskyddsförordningen. Kontakta oss om du vill ha mer information eller vägledning gällande dina rättigheter.

Vi skickar utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att du kontaktade oss information om åtgärder som vi har vidtagit med anledning av din begäran beträffande genomförande av dina rättigheter. Om du framför flera begäran eller om din begäran är särskilt invecklad, kan vi vid behov förlänga tidsfristen för svaret med maximalt två månader. Vi meddelar dig separat om sådana fördröjningar inom en månad från det att din begäran inkom.

Observera att vi vid behov kan begära att du skickar ytterligare information för att bekräfta din identitet.

8.1. Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt att av Finnkino få en bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter förknippade med dig. Du har dessutom rätt att få tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen om behandlingen av personuppgifter.

Vi ger inte dig tillgång till sådana uppgifter som hör till Finnkinos affärshemligheter, är konfidentiella eller som kan kränka en annan persons integritetsskydd.

När du utnyttjar din rätt att få tillgång till uppgifterna, skickar vi en kopia på de personuppgifter gällande dig som vi behandlar. Om du begär flera kopior, kan vi debitera en rimlig avgift som baseras på de administrativa kostnaderna. Om du skickar din begäran elektroniskt, skickar vi uppgifterna till dig i ett vanligen använt elektroniskt format, förutom om du begär att få uppgifterna muntligt eller skriftligt.

8.2. Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål rättar eller kompletterar uppgifter om dig som inte är exakta eller som är felaktiga. Vi kan be dig om ytterligare förtydligande om vi behöver fler uppgifter, till exempel för att bekräfta din identitet eller korrektheten i de nya uppgifterna som du skickar.

8.3. Rätt till radering av uppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få personuppgifter gällande dig själv raderade av Finnkino om:

 • personuppgifterna inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in eller för vilka de behandlades på annat sätt (om du till exempel inte längre är kund och de senaste biljettinköpen eller andra kundhändelser skedde för flera år sedan);
 • du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter på basis av din personliga, särskilda situation och det inte finns någon grundad anledning till behandlingen eller om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.
 • Finnkino har behandlat dina personuppgifter lagvidrigt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla Finnkinos tillämpliga lagstadgade skyldighet.

Vi bedömer din rätt och möjligheten att radera uppgifterna från fall till fall. Vi strävar efter att respektera dina önskemål och din rätt till att radera uppgifterna inom ramarna för lagen.

8.4. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter så att de utöver lagring endast får behandlas med ditt samtycke eller för att göra, upprätta eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan persons rättigheter om:

 • du bestrider att dina personuppgifter är korrekta, varvid vi begränsar behandlingen av dem så länge som det tar att säkerställa korrektheten i uppgifterna;
 • vi behandlar dina personuppgifter lagvidrigt och du motsätter dig radering av personuppgifterna och i stället kräver att användningen av personuppgifterna ska begränsas;
 • Finnkino inte längre behöver personuppgifter för kbehandlingssyften och vi i andra fall raderar eller anonymiserar dina uppgifter, men du behöver dem för att göra, upprätta och försvara ett rättsligt anspråk; eller
 • du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter på grundval av dina personliga specifika situation och du väntar på konstaterande av huruvida Finnkinos berättigade intresse åsidosätter grunderna för ditt motsättande.

8.5. Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Om du själv har lämnat dina personuppgifter till oss, till exempel i samband med att du anslutit dig till Finnkino Lab-kundprogrammet eller loggat in i vår webbutik, har du rätt att få de ifrågavarande personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinellt läsbart format samt rätt att överföra ifrågavarande uppgifter till en annan registeransvarig till de delar som:

 • vi utför behandlingen automatiskt; och
 • behandlingen baseras antingen på ditt samtycke (såsom gällande prenumeration på nyhetsbrevet) eller på att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att genomföra ett avtal, till exempel Finnkino Lab-kundprogrammets eller webbutikens avtal.

Rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat begränsas till ett förfarande, som inte har någon negativ inverkan på andra rättigheter eller friheter. Vi varken lämnar ut eller överför andra personers personuppgifter eller uppgifter som kan anses vara Finnkinos affärshemligheter till dig eller en annan registeransvarig.

Du har inte rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat om de ifrågavarande uppgifterna behandlas på basis av Finnkinos berättigade intresse eller en lagstadgad skyldighet.

8.6. Rätt att invända mot behandling av personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på basis av grundad anledning förknippad med din personliga särskilda situation till de delar som vår behandling baseras på vår berättigade intresse, såvida det för behandlingen vi utför inte finns en viktig och grundad anledning som åsidosätter din rättighet och frihet.

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyften. Du kan även invända mot profilering som vi utför för direktmarknadsföring. När du utövar denna rätt att invända, skickar vi inte längre direktmarknadsföring eller behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

9. SÅ HÄR UTNYTTJAR DU DINA RÄTTIGHETER BETRÄFFANDE DATASKYDD

9.1. Ändringar gällande kommunikationen och avslutande av prenumeration på nyhetsbrevet

När du har loggat in, kan du i menyn Min profil enkelt redigera inställningarna beträffande Finnkinos kommunikation.

9.2. Utövande av den registrerades rättigheter gällande dataskydd

Om du vill utöva dina rättigheter gällande dataskydd, kan du skicka en begäran om detta till Finnkino antingen genom att underteckna ett elektroniskt formulär i Visma Sign -tjänsten eller genom att skicka begäran via e-post enligt följande anvisningar:

 1. Berätta noggrant och tydligt vilka rättigheter för den registrerade förknippade med dina personuppgifter som du vill utöva.

 2. Autentisera din identitet genom att i meddelandet uppge följande uppgifter:
  • namn
  • e-post
  • telefonnummer
  • adressinformation
  • födelsedatum
  • samt numren för dina två senaste inköpstransaktioner

   

  Numret på inköpstransaktionen i Min profil:

  • Logga in på Min profil.
  • Välj fliken Inköpstransaktioner, där du ser alla köp som du har gjort.
  • Öppna köpet genom att trycka på knappen Uppgifter, så hittar du inköpsnumret högst upp i inköpsuppgifterna

   

  Inköpstransaktionens nummer via e-post (icke-registrerade kunder):

  • Sök efter e-postmeddelanden som skickats av Finnkino (asiakaspalvelu@finnkino.fi) på det e-postkonto som du vet med dig att du har använt i samband med biljettköp.
  • Inköpsnumret hittar du i ämnesraden (subject) i meddelandet som Finnkino har skickat samt på inköpskvittot som skickades som bilaga till meddelandet.

   

 3. Skicka din begäran till e-postadressen asiakaspalvelu@finnkino.fi med rubriken "Begäran gällande behandling av personuppgifter". När du ska skicka meddelandet, använd samma e-postadress som du använde när du registrerade dig som kund.

Vi svarar på begäran från kunderna inom 30 dagar från mottagandet av den sammanställda begäran, enligt ovan angivna anvisningar.

10. RÄTT ATT ANFÖRA BESVÄR TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att man i behandlingen av dina personuppgifter har kränkt dina rättigheter baserade på dataskyddsförordningen, har du rätt att söka besvär hos dataombudsmannen i Finland eller en annan behörig tillsynsmyndighet.

11. VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in dina personuppgifter från dig med hjälp av de elektroniska blanketterna på vår webbplats eller i mobilappen. Vi samlar även in personuppgifter i samband med kampanjer och kundtjänstsituationer samt med hjälp av sociala medier-konton och cookies.

Vi samlar in och uppdaterar dina personuppgifter och din profil även med hjälp av uppgifter som vi får av våra samarbetsparter samt av myndigheter och företag som erbjuder tjänster förknippade med personuppgifter, såsom Befolkningsregistercentralen och kreditinformation via Suomen Asiakastieto Oy:s kreditinformationsregister.

Dessutom samlar vi in och uppdaterar personuppgifter med hjälp av cookies på webbplatsen och andra spårningstekniker.

12. SÄKERHET VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi producerar och planerar alla tjänster med beaktande av datasekretess och dataskydd. Databaser och system är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel mot externa dataintrång. Vi sköter om ett ändamålsenligt datakommunikationsskydd och risker förknippade med hantering av personuppgifter med beaktande av sannolikheten för risken och den skyddade informationens natur. Vi begränsar åtkomsten till databaser med personuppgifter till bara personer med fullmakt, som har ett berättigat behov att behandla personuppgifterna i fråga.

Våra tjänster kan innehålla länkar till en tredje parts webbplats eller till tjänster som tillämpar en egen policy för datasekretess. Vi rekommenderar att du separat och omsorgsfullt bekantar dig med denna slags policy för datasekretess hos en tredje part. Finnkino svarar inte för policyn för datasekretess eller hantering av personuppgifter hos en tredje part.

13. COOKIES OCH ANVÄNDARSPÅRNING

13.1. Cookies

På vår webbplats använder vi cookies och annan motsvarande teknik för att ge våra kunder så bra betjäning som möjligt. En cookie är en liten textfil som kan levereras till din terminalenhet då du besöker vår webbplats. Cookies används till exempel för att möjliggöra funktionerna på vår webbplats, såsom inloggning och varukorgsfunktionen samt chat-funktioner.

Med cookies insamlar vi information om dina terminalenheter och hur du beter dig i tjänsten, såsom uppgifter om från vilka sidor du har kommit till tjänsten, vilken webbläsare du har och vilka delar av tjänsten du har tittat på. Dessa uppgifter används till exempel för att utveckla användarupplevelsen på vår webbplats, för att analysera besöksdata, för kundenkäter, för att personifiera innehåll samt för att rikta kommunikation och marknadsföring och för reklamadministration.

Tredje parter, såsom Adform, Frosmo och Hotjar, kan med vår tillåtelse placera cookies på vår webbplats för att leverera information till oss eller för att erbjuda en individuell användarupplevelse. Tredje parter kan med vårt tillstånd placera cookies på vår webbplats i syfte att rikta marknadsföring.

13.2. Hur avböjer man användningen av cookies?

Du har möjlighet att när som helst hindra användning av cookies helt eller delvis genom att ändra webbläsarens inställningar. Om du vill kan du radera tidigare sparade cookies. Observera att hindrande av cookies dock kan påverka användningen av vår webbplats och våra tjänster delvis eller vissa funktioner eller till och med hindra användningen av dem helt.

13.3. Google AdWords och Google Analytics

Vi använder Google AdWords-teknik, som ger oss möjlighet att utöva riktad annonsering på Google Partner-nätets sidor till de användare, som har besökt vår webbplats och visat intresse för vårt utbud. När du besöker vår webbplats lagras en cookie på din terminalenhet så att du kan identifieras på nytt när du besöker vår annonseringspartners sida.

Utöver detta analyserar vi och riktar annonsering till dig på basis av din aktivitet. De data som lagras i cookien kopplas inte till personliga uppgifter som hört till andra användarprofiler. Genom att använda denna webbplats samtycker du till Googles behandling av information som samlats in om dig enligt beskrivningen ovan och för det ovan nämnda ändamålet.

Vi använder Google Analytics, ett webbanalysprogram som använder så kallade cookies, det vill säga textfiler som lagras på din dator för att analysera hur du använder webbplatsen.

Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatstrafik till webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster för webbplatstrafik och internetanvändning.

Du kan även avböja insamlingen och användningen av uppgifter förknippade med användningen av vår webbplats i Google som samlats in med hjälp av cookies och genom att installera webbläsartillägget via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Observera att detta tillägg är webbläsar- och datorspecifikt. Läs mer om Googles dataskyddsbeskrivning här: http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy.

14. SOCIALA MEDIER

Vi samlar in personuppgifter via de sociala medier-konton som Finnkinos tredje parter erbjuder, då du kontaktar oss och går från sociala medier-konton till vår webbplats eller våra tjänster.

Vår webbplats innehåller även insticksprogram för sociala medier, såsom Facebooks, Twitters och Instagrams knappar Gilla och Dela. Insticksprogram kan tillåta tredje parter att samla in information om användningen av våra tjänster om du är inloggad i den aktuella tjänsten. Om du inte är inloggad i vår tjänst eller om du inte har ett användarkonto på den aktuella sociala medier-tjänsten, kan den ifrågavarande tredje parten endast samla in begränsade uppgifter om dig.

Du kan läsa mer om villkoren för sociala nätverkstjänster i respektive tjänst. Uppgifter om Facebooks dataskydd hittar du här, Twitters uppgifter här och för Instagrams del finns uppgifterna här.

15. KAMERAÖVERVAKNING

På våra verksamhetsställen har vi inspelande kameraövervakning, vars syfte är att trygga säkerheten för våra kunder, vår personal och vår egendom, upptäcka och utreda misstänkta fall av missbruk och brott samt förebygga, utreda och bevisa situationer som äventyrar säkerheten för våra kunder, vår personal och vår egendom. Vi kan även använda inspelningarna för att upprätta, framlägga och försvara rättsliga anspråk. Finnkinos rätt att behandla uppgifter som samlas in i samband med kameraövervakningen baseras på vårt berättigade intresse att trygga besöks- och arbetsmiljön samt skyddet av vår egendom på alla våra verksamhetsställen.

I samband med kameraövervakningen behandlas det bildmaterial som övervakningskamerorna har spelat in om personer som besökt Finnkinos verksamhetsställen samt Finnkinos personal. Med inspelningen lagras även uppgifter om inspelningsplatsen och -tidpunkten. Vi lämnar ut personuppgifter insamlade i samband med kameraövervakningen baserat på lagen eller tvingande myndighetsbestämmelser. Vi kan lämna ut personuppgifter till exempel till polisen och andra myndigheter samt försäkringsbolag, då utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att säkerställa vårt rättsskydd eller för att genomföra brottsutredning eller annan utredning. Personuppgifter som samlas in under kameraövervakning kan också behandlas av säkerhetsbolag och andra utvalda samarbetspartners, som behandlar uppgifter på uppdrag av Finnkino och på grundval av ett samarbetsavtal mellan parterna. Vi överför i regel inte personuppgifter som samlats in vid kameraövervakning utanför EU eller EES.

Kamerainspelningar lagras vanligtvis i cirka tre månader. Vi kan dock av särskilda skäl behålla inspelningar längre, till exempel med anledning av upptäckt missbruk, tvister eller pågående brotts- eller andra utredningar. I dessa fall behåller vi de relevanta inspelningarna för att säkerställa vårt rättsskydd tills ärendet har behandlats slutgiltigt.

Dina dataskyddsrättigheter och anvisningar för utövandet av dina rättigheter beskrivs i avsnitt 8-10 i denna integritetspolicy.

16. ÄNDRINGAR I FINNKINOS INTEGRITETSPOLICY

Vi kan med jämna mellanrum göra ändringar i vår integritetspolicy, till exempel baserat på ändringar i våra verksamhetssätt, lagstiftningen och tolkningspraxisen. Vi rekommenderar att du läser vår dataskyddsbeskrivning regelbundet för att få heltäckande information om eventuella ändringar.

När vi gör ändringar i vår integritetspolicy, meddelar vi dig om detta på vår webbplats.