14.4.2020, Aktuellt

Giltighetstiden på alla seriebiljetter har förlängts

För att alla våra kunder med seriebiljetter har möjlighet att använda sina biljetter, har vi förlängt giltighetstiden på alla seriebiljetter.

I enlighet med myndigheternas begränsningar är Finnkinos teatrar för närvarande stängda. Enligt styrelsens beslut är Finnkinos teatrar tillsvidare stängda. Vi har avbrutit alla visningar. Om du har köpt filmbiljetter kan du kontakta vår kundtjänst på asiakaspalvelu@finnkino.fi.

För att säkerställa att alla kunder som äger våra seriebiljetter har tillgång till sina biljetter, har alla Finnkinos seriebiljetter, superbiljetter, evenemangbiljetter, presentbiljetter, julbiljetter, företagsbiljetter och godsaksbiljetter förlängts med minst fyra månader. Ändringen har implementerats automatiskt för seriebiljettpaketen som redan har sålts och kräver inga åtgärder från våra kunder. Seriebiljetter som har gått ut eller är på väg att gå ut under tidsperioden 13.3. - 10.6.2020 är u giltiga fram till 10.10.2020. Ifall dina biljetter håller på att gå ut efter 10.6.2020, har deras giltighetstid förlängts med fyra månader. 

Ifall du har köpt dina seriebiljetter 11.4.2020 eller senare, har vi förlängt giltighetstiden med en månad. Om du köper seriebiljetter under tidsperioden 10.6.-23.6.2020, har fyra månaders giltighetsperioden redan tagits i beaktande.