20.12.2019, Ajankohtaista

Finnkino on mukana tukemassa nuorten mielenterveyden edistämistä

Yhteistyö Finnkinon ja MIELI ry:n välillä jatkuu myös vuonna 2020.

Yhteiskuntavastuu, ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi, on tärkeä teema Finnkinolla. Vuoden 2019 alusta alkaen Finnkino on tehnyt yhteistyötä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa kasvattaakseen tietoisuutta nuorten mielenterveysongelmista ja niihin saatavilla olevasta avusta, sekä madaltaakseen kynnystä näistä asioista puhumiseen. Yhteistyö Finnkinon ja MIELI ry:n välillä jatkuu myös vuonna 2020.

Keväällä 2019 Finnkino osallistui Mielinauha-keräykseen myymällä vihreitä Mielinauhoja jokaisessa elokuvateatterissaan. Mielinauha-keräyksen tavoitteena oli kerätä varoja mielenterveyden edistämiseen ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien kriisiauttamiseen. Lisäksi tavoitteena oli lisätä tietoisuutta mielenterveydestä ja vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa. Kevään aikana MIELI ry järjesti myös kampanjaan liittyviä yleisötapahtumia Finnkinon teattereissa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Marraskuun lopulla Finnkino toteutti elokuvateattereissaan ja verkkokaupassaan Green Friday -päivän, jonka myötä MIELI ry:lle lahjoitettiin 5000 € opettajien mielenterveystaitojen kehittämiseen ja nuorten kriisiavun tukemiseen.

Gutsy Go – nuorten rohkeita rauhantekoja, näkyvästi

Gutsy Go on valtakunnallinen ja palkittu menetelmä, joka tarjoaa nuorille työkalut, joilla he voivat vaikuttaa laajasti oman alueensa ihmisten hyvinvointiin. Vuosittain syntyy useita kymmeniä erilaisia yhteiskuntarauhaa ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, jotka tavoittavat median kautta satoja tuhansia suomalaisia.

Finnkino tukee Gutsy Go -toimintaa antamalla järjestön käyttöön teatteritilojaan, jotta operaatioihin osallistuneet nuoret pääsevät katsomaan tärkeän työnsä tuloksia isolta kankaalta yhdessä muiden kaupunkilaisten kanssa. Joulukuussa järjestetyssä Gutsy Talk -tilaisuudessa Tennispalatsissa palkittiin syksyn vaikuttavimmat Gutsy Go -rauhanteot. Finnkino valitsi voittajaksi oululaisten kahdeksasluokkalaisten toteuttaman Joka kolmas -kampanjan, joka pyrkii rikkomaan hiljaisuuden muurin itsemurhien ehkäisemiseksi.

Joka kolmas nuori aikuinen on harkinnut itsemurhaa, mutta itsetuhoiset ajatukset eivät kuitenkaan aina näy ulospäin. Mielenterveyden keskusliiton mukaan Suomen nuorista 20-25 prosentilla on jokin mielenterveyshäiriö, joista suurin osa on saanut alkunsa jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut ennen 14 vuoden ikää ja kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää. MIELI ry:n teettämän kyselyn mukaan itsemurhaa vuoden sisällä yrittäneistä joka neljäs oli 18-34-vuotias.

Vain muutamassa päivässä nuoret keräsivät tositarinoita, joiden pohjalta he käsikirjoittivat ja näyttelivät dramatisoidun Joka kolmas -tarinan. Finnkino tukee Gutsy Go:n ja Mielenterveyden keskusliiton yhteistyössä julkaistua kampanjavideota esittämällä tarinan lyhennelmää valkokankailla nuorille suunnattujen elokuvien edellä kevään 2020 aikana. Ensi keväänä Finnkino myös tarjoaa yhteistyössä MIELI ry:n kanssa matalan kynnyksen keskusteluapua Tennispalatsissa.

Lisätietoa

MIELI ry: www.mieli.fi

Gutsy Go: www.gutsygo.fi

Joka kolmas: www.youtube.com/watch?v=kEGHBgnYshQ