Elokuvapaneeli | Käyttäjäsopimus

Paneelin jäsenyyden ehdot

1 YLEISTÄ

1.1 Nämä ehdot säätelevät jäsenyyttä elokuvapaneelissa (jäljempänä ”Panel”) Finnkino OY:n, y-tunnus 0647239 -1, (jäljempänä "Paneelin omistaja”) ja Syno Internationalin (jäljempänä ”Paneelin hallinnoija”), järjestämiä verkkokyselyitä varten.

1.2 Paneelin omistaja ja hallinnoija tekevät yhteistyötä tarjotakseen Paneelin jäsenille kyselyitä eri osapuolilta, jotka haluavat vastata kyselyihin paneelissa.

1.3 Voidaksesi rekisteröityä Paneelin jäseneksi sinun on hyväksyttävä nämä ehdot.

1.4 Liittyessäsi Paneelin jäseneksi saat mahdollisuuden osallistua kyselytutkimuksiin, joita yhtiöt haluavat järjestää.

1.5 Paneelin jäseneksi liityttyäsi sinuun voivat ottaa yhteyttä yritykset, jotka haluavat toteuttaa kyselytutkimuksia – omasta tai muiden yritysten puolesta. Sinun ei ole pakko hyväksyä kutsuja eikä osallistua kyselyihin. Sinut palkitaan kyselyihin osallistumisesta kunkin kyselyn ehtojen mukaisesti.

1.6 Sinun on oltava sen maan kansalainen, johon paneeli ensisijaisesti keskittyy.

1.7 Sinulla voi olla vain yksi jäsenyys Paneelissa, ja mikäli Paneelin omistaja tai hallinnoija huomaa samalla henkilöllä olevan useita jäsenyyksiä, hänellä on oikeus poistaa kaikki tai ylimääräiset tilit rekisteristä. Paneeliin saa osallistua useita saman perheen jäseniä, mutta kyselyyn voi vastata samalla tietokoneella vain yksi jäsen, ellei kyselyn säännöissä sanota toisin.

1.8 Paneelin omistaja tai hallinnoija pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyyden, jos jäsen ei ole osallistunut yhteenkään kyselyyn 36 kuukauden yhtäjaksoisen ajan kuluessa, jos jäsen ei täytä Paneelin tämänhetkisiä jäsenyysehtoja tai jos jäsen ei Paneelin omistajan tai hallinnoijan mukaan ole noudattanut sovellettavia Paneelin jäsenyyden ehtoja kulloinkin sovellettavien ehtojen mukaan.

2 PALKKIO KYSELYIHIN OSALLISTUMISESTA

2.1 Jäsenelle ilmoitetaan aina ennen kyselyä, kuinka kauan kyselyyn vastaaminen arviolta kestää ja kuinka suuri palkkio kyselystä maksetaan. Jokainen jäsen voi saada vuosittain palkkioita enintään 99 €, ja kuukaudessa voidaan maksaa enintään 9 €. Jäsen on yksin vastuussa mahdollisten verojen maksamisesta. Jäsen sitoutuu vastaamaan totuudenmukaisesti ja huolellisesti kysymyksiin niissä kyselyissä, joihin hän osallistuu, sekä antamaan aina oikeat tiedot iästään ja sukupuolestaan tai muista kysytyistä taustamuuttujista. Jos Paneelin omistaja tai hallinnoija katsoo, että vastaus on annettu näiden ehtojen vastaisesti, hänellä on oikeus pidättäytyä maksamasta jäsenelle palkkiota kyseisestä kyselystä. Kolmen tällaisen tapauksen jälkeen Paneelin omistajalla tai hallinnoijalla on oikeus poistaa jäsenen tili. Jos jäsen poistetaan Paneelin rekisteristä, hänellä ei ole enää oikeutta ansaitsemaansa mutta vielä maksamattomaan palkkioon.

2.2 Jäsenellä on oikeus kertyneen palkkion maksuun silloin, kun se vastaa vähintään minimisummaa, joka on kulloinkin määritetty henkilökohtaisella paneelitilillä. Palkkio maksetaan jäsenelle Paneelin verkkosivustolla kuvattujen maksuvaihtoehtojen mukaisesti. Paneelin omistaja tai hallinnoija pidättää oikeuden muuttaa palkkiotasoja, maksurajoja ja palkkiovaihtoehtoja. Joissakin maksutavoissa voidaan veloittaa tapahtumamaksu.

3 JÄSENYYS

3.1 Paneelin jäsenyys on täysin vapaaehtoista, ja jäsenellä on oikeus – milloin tahansa – irtisanoa jäsenyytensä. Paneelin omistajalla tai hallinnoijalla on oikeus irtisanoa jäsenyys – milloin tahansa – edellä kohdassa 2.1 kuvatulla tavalla.

3.2 Jos jäsen irtisanoo jäsenyytensä paneelissa, hänellä ei ole enää oikeutta ansaitsemaansa, mutta vielä maksamattomaan palkkioon.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kun rekisteröidyt Paneelin jäseneksi ja koko jäsenyyskautesi ajan, Paneelin omistaja ja hallinnoija käsittelevät sinua koskevia henkilötietoja. Käsittely tapahtuu Paneelin omistajan tietosuojakäytännön mukaisesti.

5 EHTOJEN MUUTTAMINEN

5.1 Näitä ehtoja sovelletaan siinä muodossa kuin ne on – kulloinkin – julkaistu Paneelin omistajan verkkosivustolla. Paneelin omistajalla on oikeus – milloin tahansa – muuttaa Paneelin jäsenyyden ehtoja, näitä ehtoja tai tapaa, jolla kyselyt toimitetaan.

5.2 Jos näitä ehtoja muutetaan, muutokset julkaistaan Paneelin omistajan verkkosivustolla, missä julkaistaan aina sovellettavat ehdot. Muutokset Paneelin jäsenyyden ehtoihin tulevat voimaan aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun Paneelin omistaja on ilmoittanut muutoksista jäsenen rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä sähköpostiviestillä. Jos ehdot muuttuvat, Paneelin omistaja ilmoittaa muutoksista, niiden voimaantulon ajankohdasta ja muutosten syistä. Mikäli jäsen ei hyväksy muuttuneita ehtoja, hän voi lopettaa jäsenyytensä välittömästi.

5.3 Sen lisäksi, mitä pakollinen sovellettava lainsäädäntö edellyttää, Paneelin omistaja tai hallinnoija ei vastaa näistä muuttuneista ehdoista johtuvista mahdollisista vahingoista (mukaan lukien menetetyt tai heikentyneet edut) eikä ole velvollinen korvaamaan tällaisia vahinkoja jäsenelle eikä kolmannelle osapuolelle.

6 MUUTA

6.1 Paneelin jäsenyys ei anna jäsenelle oikeutta osallistua tiettyyn määrään kyselyitä. Paneelin omistajan ja hallinnoijan vastuu rajoittuu näiden ehtojen mukaan jäseneen vaikuttaviin suoriin vahinkoihin, eikä se missään olosuhteissa ylitä kyseiselle jäsenelle keskimäärin maksettua vuotuista palkkiota kolmen viime vuoden ajalta.

6.2 Jäsen myöntää Paneelin omistajalle rajattoman, maksuttoman ja ikuisen oikeuden käyttää mitä tahansa materiaalia, kuten tekstejä ja kuvia, joita jäsen rekisteröi kyselyihin, mukaan lukien oikeus ottaa materiaalista kopioita, jakaa sitä julkiseen käyttöön sekä muuttaa ja siirtää sitä.

6.3 Paneelin omistajalla on oikeus siirtää kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet kolmannelle osapuolelle.

6.4 Kaikki paneelin jäsenyyttä koskevat erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua osapuolten välisellä sopimuksella, käsitellään Suomen lain mukaisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.

7 YHTEYDENOTTO

Jos sinulla on jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä tai jos haluat erota Paneelista, voit ottaa yhteyttä: elokuvapaneeli@finnkino.fi.