Käyttäjäsopimus

Käyttäjäsopimus ja henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus

Seuraavat ehdot koskevat osallistumista niin kutsuttuun Elokuvapaneeliin (jäljempänä ”Paneeli”), Finnkino Oy, 0647239-1, Mannerheimintie 113, FI-00280 Helsinki (jäljempänä ”Päämies”) järjestää online-tutkimuksia.

Rekisteröitymällä Paneelin jäseneksi hyväksyt nämä ehdot.

Paneelin edustavuuden varmistamiseksi ja tilastollisten analyysien mahdollistamiseksi tulevia jäseniä pyydetään vastaamaan muutamaan esimerkiksi demografisia seikkoja ja median käyttötapoja koskevaan kysymykseen. Jäsen hyväksyy sen, että Päämies voi tallentaa nämä perustiedot ja jäsenen myöhemmin antamat tiedot tietokantaan, jota käsitellään luottamuksellisesti  ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Päämies on henkilötietovastaavana vastuussa henkilötietojen käsittelemisestä tämän sopimuksen mukaisesti. Päämies voi antaa tiedot henkilötietoapulaiselle, joka käsittelee tietoja Päämiehen lukuun. Tiedot tallennetaan, niitä käytetään kyselyissä ja niistä analysoidaan kulloinkin käsiteltäviä seikkoja. Lisäksi niitä käytetään muihin tutkimuksiin osallistumista koskevien kutsujen lähettämiseen.

Jäsen voi milloin tahansa peruuttaa tietojensa käsittelyyn antamansa suostumuksen ottamalla yhteyttä Päämieheen sähköpostiosoitteeseen  elokuvapaneeli@finnkino.fi.

Jäsenellä on oikeus saada vuosittain tietoonsa, mitä jäsentä koskevia tietoja Päämies käsittelee, esittämällä tätä koskeva pyyntö kirjallisesti postiosoitteeseen Brännkyrkagatan 14a, 118 20 Stockholm, Sverige. Jos jäsen haluaa muuttaa antamiaan tietoja, jäsen voi ensisijaisesti tehdä tämän muuttamalla itse tietojaan osoitteessa  www.finnkino.fi/elokuvapaneeli/login. Jäsen voi lisäksi pyytää virheellisten tietojen korjaamista, estämistä tai poistamista ottamalla yhteyden Päämieheen sähköpostiosoitteeseen
info@elokuvapaneeli.fi.

Jäsenen on asuttava maassa, johon Paneeli on ensisijaisesti suunnattu. Jäsenellä saa olla ainoastaan yksi jäsenyys kussakin Paneelissa, ja jos Päämies havaitsee samalla henkilöllä useita jäsenrekisteröintejä, Päämiehellä on oikeus poistaa muiden jäsentilien rekisteröinti. Useilla saman perheen jäsenillä on oikeus osallistua Paneeliin, mutta yhteen tutkimukseen saa vastata ainoastaan yksi samaa tietokonetta käyttävä jäsen, ellei tutkimuksen erityisissä säännöissä toisin mainita. Päämies pidättää itselleen oikeuden poistaa jäsenen rekisteröinti, jos jäsen ei ole osallistunut tutkimuksiin 12 kuukauden aikana, jos jäsen ei täytä Paneeliin osallistumisen edellytyksiä (ts. valintakriteerejä) tai jos jäsen ei Päämiehen käsityksen mukaan ole noudattanut Päämiehen kulloiseenkin Paneeliin osallistumista koskevia sääntöjä ja ohjeita.

Jäsenelle ilmoitetaan ennen kutakin tutkimusta osallistumisesta suoritettava korvaus sekä aika, joka paneeliin osallistumisen arvioidaan vievän. On panelistin vastuulla raportoida mahdolliset tulot veroviranomaisille sen maan lakien mukaan, jossa panelisti on rekisteröitynyt. Nepa ja sen kumppanit tulevat raportoimaan tulot veroviranomaisille voimassa olevien lakien mukaan. Jäsen on itse vastuussa mahdollisten verojen maksamisesta. Jäsen on itse vastuussa mahdollisten verojen maksamisesta. Jäsen sitoutuu vastaamaan totuudenmukaisesti ja huolellisesti kysymyksiin tutkimuksissa, joihin osallistuu, sekä antamaan aina oikeat tiedot sukupuolestaan, iästään tai muista kysyttävistä taustatiedoista. Jos Päämies arvioi, että annetut vastaukset ovat tai saattavat olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa, Päämiehellä on oikeus peruuttaa kyseisessä tutkimuksessa ansaittu korvaus. Jos jäsenen rekisteröinti peruutetaan, tämän oikeus ansaittuihin korvauksiin mitätöityy. Kolmen tällaisen tapahtuman jälkeen jäsenen tili poistetaan.

Jäsenellä on oikeus saada maksu ansaitsemistaan korvauksista, kun kokonaiskorvaus saavuttaa tai ylittää vähimmäissumman, joka määritetään henkilökohtaisella paneelitilillä. Korvaus maksetaan jäsenelle Paneelin kotisivulla annettujen maksuvaihtoehtojen mukaisesti. Päämies pidättää itselleen oikeuden muuttaa korvaustasoja, maksurajoja sekä maksuvaihtoehtoja. Tietyissä maksuvaihtoehdoissa saatetaan periä tapahtumakohtainen maksu.

Jäsen tai Päämies voi milloin tahansa päättää jäsenen jäsenyyden Paneelissa. Jos jäsen pyytää jäsenyyden päättämistä itse, kertyneitä maksamattomia korvauksia ei makseta.

Jäsenyys Paneelissa ei oikeuta jäsentä tiettyyn tutkimusten vähimmäismäärään. Päämiehen näiden sääntöjen mukainen vastuu rajoittuu suoriin vahinkoihin, joita jäsenelle aiheutuu, eikä korvausvelvollisuus missään tilanteessa ylitä kulloinkin jäsenelle maksetun korvauksen keskiarvoa viimeisten kolmen vuoden ajalta.

Jäsen antaa Päämiehelle ajallisesti rajoittamattoman oikeuden ilman eri korvausta käyttää kaikkea materiaalia, sekä tekstiä että kuvia, jotka jäsen rekisteröi tutkimuksissa, mukaan lukien oikeus valmistaa esimerkkejä/kopioita, julkistaa materiaalia sekä muuttaa materiaalia ja luovuttaa sitä muille.

Päämiehellä on oikeus siirtää kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet kolmannelle osapuolelle.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännöt.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sähköistä viestintää koskevan lain mukaisesti jokaisella, joka vierailee evästeitä käyttävällä nettisivustolla, on oikeus saada tietoa sivuston käyttämistä evästeistä ja niiden keräämän tiedon käytöstä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle kerätäkseen ja pitääkseen sisällään tietoa.

Evästeitä on kahdenlaisia. Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneellesi. Väliaikaiset evästeet tallentuvat vain väliaikaisesti ja ne poistuvat automaattisesti sulkiessasi selaimesi.

Päämies käyttää evästeitä seuratakseen panelistien Internetin käyttöä ja kerätäkseen tietoa heidän käyttäytymisestään ja tavoistaan eri nettisivustoilla. Evästeiden kautta kerättyä tietoa käsitellään tässä sopimuksessa tarkennettujen käyttöehtojen mukaisesti.

Evästeet tallennetaan panelistin tietokoneelle päämiehen ja/tai sen datakumppanin toimesta. Päämies ja/tai sen datakumppani voivat hakea tietoa sen hetkisistä evästeistä sekä voivat jakaa keskenään tietoa, jota käsitellään näiden ehtojen mukaisesti.

Käytössä ovat seuraavat evästeet: VideoStreamingCookie

Eväste tallennetaan panelistin selaimeen ja evästeen keräämä tieto on palveluntarjoajan ja/tai sen datakumppanin käytettävissä. Eväste kuuluu verkkotunnukselle (domain) cookietracker.cloudapp.net.

Evästeen tallentama tieto on ainoastaan satunnaisluku (GUID-tunnusnumero). Eväste pysyy tallennettuna käyttäjän selaimessa vuoteen 2030 asti, tai kunnes käyttäjä päättää poistaa evästeen selaimestaan.

Tämän evästeen käyttötarkoitus on mitata mainoskampanjoiden vaikutusta vertaamalla panelisteja, jotka ovat nähneet mainoskampanjan niihin, jotka eivät ole. Jos et hyväksy evästeiden asentamista, voit asettaa nettiselaimesi asetukset niin, että evästetiedostot eivät lataudu tietokoneellesi. Tämän myötä tämä sivusto ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihtoehtoisesti voit asettaa nettiselaimesi asetukset niin, että saat mahdollisuuden päättää evästekohtaisesti, voivatko eri nettisivut asentaa uusia evästeitä tietokoneellesi.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää kaikki tämän sopimuksen oikeudet kolmannelle osapuolelle.

Paneelin jäsenyys ja käyttäjäsopimuksen ehdot arvioidaan Suomen lain ja oikeuden mukaisesti.

Päämiehellä on oikeus siirtää kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet kolmannelle osapuolelle.

Paneelin jäsenyys ja käyttäjäsopimuksen ehdot arvioidaan Suomen lain ja oikeuden mukaisesti.